ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Andrš a Haloun, spol. s r.o.

O nás

P

oskytujeme komplexní právní služby vysoké profesionální úrovně ve všech oblastech souvisejících jak s podnikatelskou činností, tak i s běžnými zájmy a potřebami nepodnikatelských subjektů.

Našich právních služeb využívá mnoho českých i zahraničních investorů a podnikatelů z nejrůznějších odvětví, jakož i některé veřejnoprávní korporace a odborové organizace. Současně poskytujeme právní pomoc fyzickým osobám.

Základním východiskem našeho vztahu s klientem je osobní přístup, individuální podmínky spolupráce a flexibilita. Své služby poskytujeme jak v prostorách sídla kanceláře, tak i na jiných sjednaných místech podle přání a potřeb klienta po celém území České republiky.

V případě potřeby zajišťujeme rovněž spolupráci se specialisty v odvětvích souvisejících s poskytovanými právními službami, např. notáři, tlumočníky, znalci, daňovými poradci a auditory, soukromými exekutory, realitními makléři apod.

Právní služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce.

Odměna

Odměna naší advokátní kanceláře za poskytované právní služby se sjednává podle dohody s klientem v souladu se zákonem o advokacii a vyhláškou ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů.

Odměna je zpravidla sjednávána jako odměna časová podle sazby za každou časovou jednotku. V případě zájmu klienta lze rovněž sjednat odměnu jako pevnou částku za komplexní vyřízení určité právní záležitosti.

Služby

Poskytujeme právní služby univerzálně ve všech oblastech práva. Níže uvedený výčet oblastí představuje naši nejběžnější právní agendu.

Právo obchodních společností, fúze a akvizice

Poskytujeme veškeré služby související se zakládáním, fungováním a správou obchodních společností. Služby naší kanceláře v této oblasti zahrnují zakládání obchodních společností, organizaci valných hromad včetně jejich vedení, provádění změn v již založených společnostech, od změn orgánů přes změny základního kapitálu až po zajištění likvidace společností.

Právo nemovitostí

Svým klientům poskytujeme právní služby, které se týkají všech druhů transakcí souvisejících s nemovitostmi (včetně nákupu, prodeje, pronájmu, zástavních práv a dalších forem zajištění) investičních projektů, financování, developerské činnosti a výstavby.

Veřejné zakázky a výběrová řízení

Pro veřejné zadavatele i soukromé subjekty zajišťujeme činnosti organizátora zadávání veřejných zakázek nebo jiných výběrových řízení. Také pro klienty zajišťujeme právní servis při zpracování nabídek a jejich další účasti na příslušném výběrovém řízení.

Due dilligence

V rámci právní kontroly zajišťujeme přípravu pro provedení kontroly, předběžnou právní analýzu zamýšlené transakce, vyjednávání a přípravu předsmluvních dokumentů (nabídka, oznámení o záměrech, dohody o důvěrnosti informací apod.) a samotné provedení právní kontroly, a to jak obecných, tak i velmi specializovaných právních šetření zaměřených na jednotlivé klientem vymezené právní oblasti.

Pracovní právo

Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociální zabezpečení, zejména při přípravě manažerských, pracovních a jiných smluv upravujících vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, při zpracovávání vnitřních pracovních řádů a jiných směrnic

Sporná agenda

Běžnou součástí naší činnosti je zastupování klientů v obchodněprávních, občanskoprávních či pracovněprávních sporech a v řízeních před správními úřady a soudy, včetně zastupování klientů v řízeních u Nejvyššího či Ústavního soudu ČR.

Smluvní agenda

Naši advokáti mají mnohaleté zkušenosti s přípravou mnoha různých smluv, ať už obchodních nebo občanskoprávních, a to buď pojmenovaných (jako např. kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo apod.), tak i nepojmenovaných; zvláštní důraz při přípravě smluv klademe zejména na spolupráci s klientem směřující k podchycení a eliminaci veškerých možných právních i obchodních rizik vyplývajících z předmětné dohody.

Insolvenční právo

Naše klienty zastupujeme v insolvenčním řízení při podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek a včetně zastoupení na schůzích věřitelů a v řízeních o incidenčních žalobách.

Právo duševního vlastnictví

Poskytujeme služby v oblasti ochranných známek, autorského práva, elektronického obchodu, včetně poradenství, konzultace, vyjednávání, přípravy smluv a jejich změn.

Napište nám

Kontaktujte nás

Naše advokátní kancelář sídlí v 6. patře administrativní budovy na adrese:

Dudova 2585/4, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
tel.:

+420 221 628 328

e-mail:

info@akah.cz

Pokud potřebujete právní pomoc nebo máte nějaký dotaz, obraťte se na nás!