Naše služby
Sporná agenda

Běžnou součástí naší činnosti je zastupování klientů v obchodněprávních, občanskoprávních či pracovněprávních sporech a v řízeních před správními úřady a soudy, včetně zastupování klientů v řízeních u Nejvyššího či Ústavního soudu ČR.

Zpět na přehled