Naše služby
Smluvní agenda

Naši advokáti mají mnohaleté zkušenosti s přípravou mnoha různých smluv, ať už obchodních nebo občanskoprávních, a to buď pojmenovaných (jako např. kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo apod.), tak i nepojmenovaných; zvláštní důraz při přípravě smluv klademe zejména na spolupráci s klientem směřující k podchycení a eliminaci veškerých možných právních i obchodních rizik vyplývajících z předmětné dohody.

Zpět na přehled