Naše služby
Pracovní právo

Naše advokátní kancelář svým klientům poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociální zabezpečení, zejména při přípravě manažerských, pracovních a jiných smluv upravujících vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, při zpracovávání vnitřních pracovních řádů a jiných směrnic, při posuzování různých způsobů odměňování zaměstnanců, při ukončení či hromadném ukončování pracovních poměrů zaměstnanců. Bohaté zkušenosti máme v oblasti odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli, včetně odpovědnosti na základě zvláštních dohod o odpovědnosti zaměstnanců.

Zpět na přehled