Naše služby
Právo obchodních společností, fúze a akvizice

Poskytujeme veškeré služby související se zakládáním, fungováním a správou obchodních společností. Služby naší kanceláře v této oblasti zahrnují zakládání obchodních společností, organizaci valných hromad včetně jejich vedení, provádění změn v již založených společnostech, od změn orgánů přes změny základního kapitálu až po zajištění likvidace společností.

Pro lepší komfort našich klientů můžeme prodat již založené obchodní společnosti, které vznikly výlučně z důvodu jejich prodeje klientům, z tohoto důvodu nebyly nikdy používány k podnikatelské činnosti a jsou připraveny k okamžitému použití (tzv. „ready-made společnosti").

Současně zajišťujeme našim klientům práva a povinnosti vyplývající z tzv. koncernového práva (vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zpráva o vztazích, ovládací smlouva, vztahy při převodech majetku v rámci skupiny atd.), zpracováváme akcionářské dohody a dohody mezi společníky a dále poskytujeme právní pomoc v souvislosti s ochranou práv minoritních akcionářů (nabídky převzetí akcií apod.)

Rovněž se zaměřujeme na právní vztahy vyplývající z postavení statutárních a dozorčích orgánů, vedoucích zaměstnanců a jiných manažerů.

Dále poskytujeme veškeré služby související s akvizicemi koncernů, společností či jednotlivých podniků, včetně všech druhů přeměn společnosti (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy). V rámci této oblasti se zaměřujeme především na právní audit (due dilligence) cílového subjektu, vypracování komplexní smluvní dokumentace, zpracování veškerých zpráv a dalších dokumentů vyžadovaných zákonem pro přeměnu, zastupování při sjednávání podmínek transakce, právní služby související se zajištěním potřebných povolení orgánů státní správy a dále také optimalizace právních vztahů v rámci koncernu, společnosti či podniku po provedení akvizice.

Zpět na přehled