Naše služby
Právo duševního vlastnictví

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ochranných známek, autorského práva, elektronického obchodu, včetně poradenství, konzultace, vyjednávání, příprava smluv a jejich změn a zastupování před soudy a správními orgány ve správním i civilním řízení.

Zpět na přehled