Naše služby
Due dilligence

V rámci právní kontroly zajišťujeme přípravu pro provedení kontroly, předběžnou právní analýzu zamýšlené transakce, vyjednávání a přípravu předsmluvních dokumentů (nabídka, oznámení o záměrech, dohody o důvěrnosti informací apod.) a samotné provedení právní kontroly, a to jak obecných, tak i velmi specializovaných právních šetření zaměřených na jednotlivé klientem vymezené právní oblasti, jako je například právní úprava postavení a fungování obchodních společností a jejich managementu, právní vztahy k nemovitostem, právní úprava zaměstnaneckých vztahů či ochrana osobních údajů. Zpracování závěrečné zprávy s analýzou dopadů zjištění na zamýšlenou transakci je samozřejmostí.

Zpět na přehled