Naše služby
Bankovní právo a cenné papíry

Dlouhodobě poskytujeme služby související s emitováním akcií, jejich převody, zřizováním zástavního práva k akciím, jakož i se směnečnou problematikou.

Dále poskytujeme našim klientům právní služby v oblasti úvěrového financování, bankovních záruk, a dalších bankovních obchodů.

Zpět na přehled