Odměna za právní služby

Odměna naší advokátní kanceláře za poskytované právní služby se sjednává podle dohody s klientem zcela v souladu se zákonem o advokacii a vyhláškou ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů.

Odměna může být sjednána podle sazby za každý úkon právní služby nebo jako odměna časová podle sazby za každou časovou jednotku. V případě zájmu klienta lze rovněž sjednat odměnu jako pevnou částku za komplexní vyřízení určité právní záležitosti.