ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Andrš a Haloun, spol. s r.o.

Vítejte na internetových stránkách Advokátní kanceláře Andrš a Haloun, spol. s r.o.

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby vysoké profesionální úrovně ve všech oblastech souvisejících jak s podnikatelskou činností, tak i s běžnými zájmy a potřebami nepodnikatelských subjektů.

Našich právních služeb využívá mnoho českých i zahraničních investorů a podnikatelů z nejrůznějších odvětví, jakož i některé veřejnoprávní korporace a odborové organizace. Současně poskytujeme právní pomoc jednotlivým fyzickým osobám.

Základním východiskem našeho vztahu s klientem je osobní přístup, individuální podmínky spolupráce a flexibilita. Proto poskytujeme své služby jak v prostorách sídla kanceláře, tak i na jiných sjednaných místech podle přání a potřeb klienta po celém území České republiky.

Při poskytování svých služeb dbáme především na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory, ochranu zájmů každého klienta a zachování důvěrnosti získaných informací, a to především striktním dodržováním povinnosti mlčenlivosti. Našim prvořadým cílem je důvěra klienta a jeho celková spokojenost.

V případě potřeby zajišťujeme rovněž spolupráci se specialisty v odvětvích souvisejících s poskytovanými právními službami, např. notáři, tlumočníky, znalci v různých oborech, daňovými poradci a auditory, soukromými exekutory, odhadci majetku, realitními makléři apod.

Právní služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce, a to včetně přípravy právních dokumentů v anglickém jazyce.